Selamat datang ke Zalora! Terima kasih kerana melawat laman web kami. Halaman ini menerangkan Terma dan Syarat bagi Produk (setiap satu "Produk") yang disenaraikan di laman web kami www.zalora.com.my ("Laman") kepada anda ("Terma dan Syarat"). Ambil beberapa minit untuk membaca Terma dan Syarat sebelum membuat pesanan untuk sebarang produk daripada laman web ini. Dengan memesan mana-mana Produk kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Anda perlu melawat halaman kami dengan kerap untuk mengenalpasti apa-apa perubahan yang dibuat kepada Terma dan Syarat.

1. SIAPA KAMI


Kami adalah JADE ESERVICES MALAYSIA SDN BHD (No. Syarikat 973005-A) yang mempunyai alamat perniagaan di Unit A-5-1, Tingkat 5, Blok A, Southgate Commercial Centre, No.2, Jalan Dua Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur, berdagang sebagai www.zalora.com.my ("ZALORA").

1.1 ZALORA adalah sebuah syarikat bersekutu di bawah Zalora Group GmbH., Sebuah syarikat yang berdaftar di Jerman.

1.2 Terma dan Syarat ini adalah hak cipta harta intelek kami. Sebarang penggunaannya oleh pihak ketiga, walaupun hanya ekstrak dari Terma dan Syarat bertujuan untuk kegunaan komersial bagi menawarkan barangan dan/atau perkhidmatan adalah tidak dibenarkan. Kegagalan mematuhi terma berikut adalah tertakluk kepada tindakan undang-undang.

1.3 Sekiranya wujud percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Melayu daripada terma dan syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.2. DEFINISI


Dalam Terma dan Syarat ini:
"Akaun" bemaksud akaun yang perlu anda daftar bagi laman web ini jika anda mahu membuat Tempahan di laman web ini;
"Hari Perniagaan" bermaksud hari di mana bank di Malaysia dibuka untuk urusan perniagaan;
‚ÄĚPengesahan Pesanan" bermaksud e-mel kami kepada anda, di mana kami mengakui Pesanan anda mengikut fasal 6.2 di bawah;
"Kontrak" bermaksud Tempahan bagi Produk atau Produk-Produk menurut Terma dan Syarat ini yang kami terima menurut fasal 6.2 di bawah;
"Pelanggan" bermaksud individu yang membuat tempahan di laman web ini;
"Pesanan"bermaksud pesanan yang dibuat oleh anda di laman web ini untuk membuat pembelian Produk daripada kami;
"Anda"bermaksud Pelanggan yang membuat Tempahan;
Rujukan yang dibuat terhadap "fasal-fasal" adalah merujuk kepada Terma & Syarat ini;
Deskripsi adalah untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Terma dan Syarat ini;
Perkataan yang merujuk kata tunggal, juga merujuk kata majmuk dan sebaliknya. Perkataan yang merujuk kepada mana-mana jantina juga rujukan kepada setiap jantina, dan sebutan terhadap seseorang adalah termasuk individu, syarikat, perbadanan, firma atau perkongsian;
Rujukan kepada "termasuk" atau perkataan lain yang seumpama dengannya membawa makna tanpa had.3. KELAYAKAN


Untuk membuat pesanan dengan ZALORA anda harus berumur lebih daripada lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda boleh membuat pesanan di ZALORA hanya apabila melibatkan ibu bapa atau penjaga.4. LARANGAN


Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman ini. Anda tidak boleh melakukan atau menggalakkan kesalahan jenayah, menghantar atau mengedarkan virus termasuk Trojan horse, worm, logic bomb atau menyiarkan apa-apa bahan lain di Laman ini yang berniat jahat, teknologi berbahaya, pecah amanah atau dalam apa-apa cara menyakitkan hati atau lucah; menggodam mana-mana aspek Perkhidmatan; merosakkan data; menyebabkan kegusaran kepada orang lain; melanggar undang-undang hak milik individu lain; menghantar apa-apa iklan yang tidak diminta atau bahan promosi; atau cuba menjejaskan prestasi atau fungsi mana-mana kemudahan komputer atau diakses melalui laman web ini. Apa-apa pelanggaran peruntukan ini adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya pelanggaran itu berlaku, ZALORA akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkaitan dan tindakan undang-undang yang sewajarnya akan diambil.5. KESELURUHAN PERJANJIAN


Terma dan Syarat ini hendaklah diguna pakai bagi semua Pesanan dan Kontrak yang dibuat atau akan dibuat oleh kami untuk penjualan dan pembekalan Produk. Terma dan Syarat merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan ZALORA dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian terdahulu antara kita. Anda mengakui bahawa, dengan memasuki ke dalam Kontrak ini, sama ada anda atau kami akan bergantung kepada apa-apa representasi, akujanji atau janji yang diberikan oleh pihak yang lain atau tersirat daripada apa-apa yang dikatakan atau bertulis antara anda dengan kami sebelum mana-mana terma dan syarat ini, kecuali dinyatakan dengan jelas di dalam Terma dan Syarat ini.6. SYARAT JUALAN


6.1 Pendaftaran
(a) Untuk membuat pesanan, anda perlu berdaftar dengan kami dengan membuat Akaun di Laman ini. Anda hanya perlu menghantar kepada kami maklumat yang tepat dan benar. Anda juga perlu memastikan maklumat anda terkini dengan memaklumkan kepada pihak kami tentang sebarang perubahan, dengan menggunakan bahagian-bahagian yang berkaitan dalam laman web ini.
(b) Anda tidak boleh menyalahgunakan laman web ini dengan mewujudkan beberapa akaun pengguna .
6.2 Pembentukan Kontrak
(a) Maklumat yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini dan butir-butir yang terkandung di Laman ini tidak bermaksud sebagai satu tawaran untuk jualan tetapi suatu jemputan. Tiada Kontrak berkenaan dengan mana-mana Produk akan wujud antara anda dan kami, sehingga kami menghantar Produk ke alamat anda.
(b) Untuk membuat pesanan, anda akan diminta untuk mengikuti proses membeli-belah atas talian di Laman ini. Selepas ini anda akan menerima Pengesahan Pesanan yang akan bertindak sebagai pengakuan atas Pesanan anda.
(c) Pesanan hanya dianggap diterima oleh kami apabila Pesanan anda dihantar ke alamat penghantaran yang diberikan oleh anda.
(d) Kontrak akan hanya berkaitan dengan Produk yang kami hantarkan kepada anda. Jika Pesanan anda mengandungi lebih daripada satu produk, Produk boleh dihantar kepada anda dalam pakej berasingan pada masa yang berasingan.
6.3 Harga dan Pembayaran
Kami berusaha untuk memastikan bahawa semua maklumat, keterangan dan harga yang terdapat pada laman web ini adalah tepat, mungkin terdapat keadaan di mana kesilapan yang mungkin berlaku. Jika kami mengenalpasti kesilapan pada harga bagi mana-mana Produk yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan kepada anda secepat mungkin dan memberikan anda pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda dengan harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan membatalkan terus pesanan anda. Jika anda membatalkan pesanan anda sebelum kami membuat penghantaran kepada anda, dan anda telah membayar Pesanan tersebut, anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.
(a) Bagi mana-mana yang berkenaan, harga adalah termasuk GST dan dalam Ringgit Malaysia. Kos penghantaran akan dikenakan sebagai tambahan jika berkenaan; sebarang bayaran tambahan dipaparkan dengan jelas dan dimasukkan dalam 'Jumlah Akhir'.
(b) Kami tidak bertanggungjawab untuk memenuhi pesanan anda jika harga yang disenaraikan di laman web ini adalah tidak betul (walaupun selepas Pesanan anda telah diakui oleh kami).
(c). Anda boleh membayar dengan menggunakan mana-mana rakan kongsi pembayaran kami yang disenaraikan di laman web kami atau menggunakan wang tunai pada kaedah bayar waktu terima. Begitu juga anda boleh membayar semua atau sebahagian daripada harga Pesanan anda menggunakan kad e-gift, kredit stor atau baucar promosi.
(d). Kad E-gift dan baucar promosi mesti dimasukkan di halaman pembayaran atas talian sahaja. Persembahan baucar secara fizikal kepada kakitangan ZALORA tidak akan diterima.
(e). Untuk mengurangkan risiko akses yang tidak dibenarkan, kami menyulitkan data kad anda. Setelah kami menerima Pesanan anda, kami akan meminta pra-kebenaran kad anda untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi untuk melakukan urus niaga. Pesanan tidak akan disahkan sehingga proses semakan pra-kebenaran itu selesai. Kad anda akan didebitkan sebaik sahaja kami telah menghantar Pengesahan Pesanan kepada anda. Kad adalah tertakluk kepada pemeriksaan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad. Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan atau barangan tidak dihantar.
(f) Selepas kebenaran pembayaran, dengan mengklik butang "Pesan sekarang" anda mengesahkan bahawa kad itu adalah milik anda atau bahawa anda adalah pemegang sah kad e-gift atau baucar promosi, dan mempunyai dana yang mencukupi atau kemudahan kredit untuk menampung kos Produk.
6.4 Silap Pesanan
Jika anda mendapati bahawa anda telah membuat kesilapan semasa membuat Pesanan selepas anda mengemukakan kepada laman web ini, sila hubungi customer@my.zalora.com dengan segera. Kami akan cuba yang terbaik untuk memproses permintaan anda.
6.5 Penolakan Pesanan
Kami mempunyai hak untuk menarik balik mana-mana Produk daripada Laman ini pada bila-bila masa dan / atau menghapuskan atau mengubah apa-apa bahan atau kandungan di Laman ini. Kami akan berusaha yang terbaik untuk sentiasa memproses semua Pesanan tetapi mungkin ada keadaan luar biasa di mana, kami mungkin perlu untuk menolak untuk memproses Pesanan selepas kami telah menghantar anda satu Pengesahan Pesanan yang kami berhak untuk melakukan pada bila-bila, atas budi bicara kami. Jika kami membatalkan Pesanan anda dan anda telah membuat pembayaran bagi pesanan anda, jumlah bayaran akan dipulangkan sepenuhnya kepada anda. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain apabila kami menarik balik mana-mana Produk daripada laman web ini, sama ada ia telah dijual atau tidak, mengeluarkan atau menyunting mana-mana bahan atau kandungan di Laman ini atau kerana enggan memproses atau menerima Pesanan .7. PENGHANTARAN


7.1 Matlamat kami adalah untuk menghantar produk kepada anda di tempat penghantaran yang diminta oleh anda pada masa penghantaran yang dinyatakan oleh kami (seperti yang dikemas kini dalam Pengesahan Pesanan).
7.2 Kami akan memaklumkan kepada anda jika kami gagal memenuhi tarikh penghantaran anggaran kami, namun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan yang timbul akibat kelewatan penghantaran.
7.3 Selepas penghantaran Produk, anda mungkin dikehendaki untuk menandatangani untuk penghantaran. Anda boleh menghubungi Wakil Khidmat Pelanggan ZALORA di 03-20274717 atau customer@my.zalora.com jika berlaku sebarang kesilapan, kecacatan atau kerosakan. Anda boleh menyediakan dokumen-dokumen yang dihantar bersama dengan Produk, atas permintaan.
7.4 Sila ambil perhatian bahawa kami tidak dapat membuat penghantaran ke beberapa lokasi, kami akan memaklumkan kepada anda dengan menggunakan maklumat yang telah anda berikan kepada kami apabila anda membuat Pesanan dan mengatur pembatalan Pesanan atau penghantaran kepada alamat alternatif.
7.5 Kami menghantar dalam bungkusan standard kami.
7.6 Semua risiko dalam Produk akan diserahkan kepada anda semasa penghantaran, kecuali, di mana penghantaran ditangguhkan kerana pelanggaran obligasi anda di bawah Kontrak (contoh. lihat 7.8 di bawah), Dari masa apabila risiko telah disampaikan kepada anda, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemusnahan Produk. Mana-mana pelanggaran obligasi oleh anda, mungkin memberi kesan kepada keupayaan anda untuk membeli-belah di ZALORA pada masa akan datang.
7.7 Jika anda tidak dapat menerima penghantaran, kami akan meninggalkan kad yang memberikan anda arahan sama ada pesanan tersebut akan dihantar semula atau anda harus mengambil sendiri daripada kurier.
7.8 Jika penghantaran atau kutipan terlewat melalui keengganan yang tidak munasabah daripada pihak anda untuk menerima penghantaran atau tidak (dalam masa satu minggu percubaan pertama kami untuk menyampaikan Produk kepada anda) menerima penghantaran, kami boleh (tanpa menjejaskan mana-mana hak atau remedi yang ada pada kami) melakukan salah satu atau kedua-dua yang berikut:
(a) caj kepada anda untuk apa-apa bayaran dan kos munasabah yang dikeluarkan oleh kami; atau
(b) tidak lagi meletakkan produk tersedia untuk penghantaran atau kutipan dan memberitahu anda kami membatalkan Kontrak dengan serta-merta, di mana kami akan membayar balik kepada anda atau syarikat kad kredit atau kad debit anda atau apa-apa bayaran wang yang telah dibayar kepada kami di bawah Kontrak, juga caj pentadbiran yang munasabah (termasuk percubaan penghantaran dan kemudian pemulangan semula Produk, dan mana-mana yuran penyimpanan sebagaimana yang diperuntukkan dalam fasal 7.8 (a) di atas). Anda mengakui bahawa Produk adalah standard dan tidak untuk memenuhi mana-mana keperluan tertentu atas permintaan anda.8. PEMBATALAN OLEH PELANGGAN (PRODUK TIDAK ROSAK)


Jika anda ingin membatalkan Pesanan anda, sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami di 03-20274717 Tiada bayaran dikenakan untuk melakukan untuk pembatal. Setelah Perintah telah dihantar, ia tidak boleh dibatalkan dan item harus dikembalikan kepada syarikat itu mengikut garis panduan yang disediakan oleh Wakil Khidmat Pelanggan (Sila hubungi nombor yang dinyatakan di atas atau rujuk kembali penyata anda yang disediakan dalam bungkusan anda) .9. DASAR PULANGAN SEMULA DAN BAYARAN BALIK


9.1 Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, anda boleh mengembalikan produk kepada kami dalam masa tiga puluh (30) hari daripada tarikh penerimaan. Produk itu haruslah belum digunakan, tag Produk tidak boleh diganggu, dan Produk adalah dalam pembungkusan jenama asal (jika berkenaan). Dasar ini boleh digunakan hanya untuk produk-produk yang tidak termasuk di bawah senarai jenama tidak boleh dikembalikan / item yang disediakan di Laman kami.
9.2 Semua Produk perlu diterima oleh ZALORA terlebih dahulu untuk melayakkan pelanggan mendapatkan bayaran balik atau penggantian. Anda hendaklah memastikan bahawa produk dihantar kepada kami dalam keadaan yang sama seperti ketika diterima oleh anda dan dibungkus dengan baik. Sekiranya item dikembalikan kepada kami dalam keadaan yang tidak sesuai, kami berhak untuk tidak menerima pulangan dan menghantar produk tersebut kepada anda.
9.3 9.3 Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran kembali pra-bayar untuk memastikan anda menikmati pengalaman membeli-belah atas talian yang terbaik. Sila rujuk label penghantaran pra-bayar dalam bungkusan yang dihantar kepada anda. Jika anda tidak mencari label penghantaran pra-bayar, sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami di talian 03-20274717. Untuk maklumat lanjut sila rujuk FAQ.
9.4 Anda boleh memproses pulangan semula melalui pejabat pos yang terdekat. Kami tidak melayan mana-mana pulangan di pejabat kami.
9.5 Produk yang anda pulangkan semula bersama slip pulangan anda biasanya sampai dan diterima di gudang kami dalam tempoh lima (5) hari selepas drop-off di kaunter pejabat pos. Kami akan mengembalikan kredit stor anda dan anda boleh menggunakan untuk pembelian seterusnya. Sekiranya anda memilih untuk dibayar balik dengan cara yang berbeza, sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami di talian 03-20274717 atau e-mel customer@my.zalora.com dan kami akan cuba yang terbaik untuk membantu anda.10. PRODUK ROSAK


10.1 Semua penerangan produk, maklumat dan bahan yang dipaparkan di laman ini disediakan 'sepertimana' dan tanpa jaminan ekspres, tersirat atau sebaliknya yang mungkin akan timbul.
10.2 Imej produk seperti yang dilihat di Laman ini mungkin sedikit berbeza daripada produk sebenar yang anda terima.
10.3 Jika item yang anda terima rosak, sila hubungi Wakil Khidmat Pelanggan kami dan berikan nombor Pesanan anda, nama dan alamat anda, butiran Produk ini dan sebab untuk dipulangkan dan sama ada anda memerlukan bayaran balik atau gantian.
10.4 Selepas menerima produk berkenaan, kami akan memeriksa dan memberikan nasihat mengenai status penggantian atau bayaran balik (jika ada) melalui e-mel secepat yang dapat dilaksanakan.
10.5 ZALORA berhak pada budi bicaranya menolak untuk memproses penggantian/pertukaran. Walaubagaimanapun, ZALORA boleh menawarkan bayaran balik sebagai gantian tertakluk kepada Fasal 9.
10.6 Sekiranya Produk yang dikembalikan tidak rosak, kami boleh pada budi bicara kami, tidak membuat keputusan untuk membaiki, menggantikan atau membayar balik anda untuk Produk, dan/ atau kami mungkin memerlukan anda untuk membayar semua kos pengangkutan dan kos perkhidmatan pada kadar standard semasa kami dan kos dan caj ini kepada kredit atau kad debit, atau butir-butir pembayaran yang anda berikan kepada kami apabila anda membuat pesanan anda, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan akibat.11. BAUCAR


11.1 Anda boleh menggunakan baucar promosi dan kad e-gift semasa membuat pembayaran bagi Produk di Laman ini. Butiran khusus baucar promosi dan kad e-gift disenaraikan di bawah.
11.2 Untuk menebus baucar dalam Akaun anda atau menyemak kredit yang sedia ada, sila layari "Akaun Pengguna Saya" di Laman ini. Tertakluk kepada fasal 14.1, kami tidak menerima sebarang Liabiliti untuk kesilapan pada alamat e-mel penerima baucar.
11.3 Baucar promosi mesti dimasukkan di halaman pembayaran atas talian sahaja. Persembahan baucar secara fizikal kepada kakitangan ZALORA tidak akan diterima.
11.4 Jika berlaku penipuan, satu percubaan penipuan atau aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang lain yang berkaitan dengan pembelian atau penebusan kad e-gift di Laman ini, kami berhak untuk menutup akaun anda dan / atau memerlukan cara yang berbeza untuk membuat pembayaran.
11.5 Kami tidak menanggung sebarang liabiliti bagi kehilangan, kelayakan terhadap hadiah, atau baucar promosi.
11.6 Dalam sesetengah keadaan tertentu, ZALORA boleh pada budi bicara mutlaknya menamatkan atau membatalkan mana-mana baucar yang dikeluarkan sebelum ini dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang timbul daripadanya.
11.7 Syarat-syarat untuk menebus baucar promosi: Dari masa ke semasa kami boleh mengagihkan baucar promosi yang hanya boleh digunakan di Laman ini, dan kami akan menghantar kepada anda sama ada melalui e-mel atau pos:
(a) Baucar promosi adalah sah untuk tempoh yang dinyatakan pada baucar, hanya boleh ditebus sekali dan tidak boleh digunakan bersama dengan baucar promosi lain dan item diskaun. Kami mungkin akan mengecualikan beberapa jenama individu daripada promosi baucar mengikut strategi jualan kami. Senarai semasa barangan yang dikecualikan dari penggunaan baucar boleh didapati
di sini.
(b) Anda boleh menebus SATU baucar pada setiap kempen promosi. ZALORA berhak untuk membatalkan mana-mana pesanan yang berikutnya dibuat oleh anda dengan menggunakan baucar kempen promosi yang sama.
(c) Jika anda membuat pesanan untuk produk yang kurang daripada nilai baucar promosi, tiada bayaran balik atau kredit baki akan dikembalikan kepada anda.
(d) Kredit baucar promosi tidak termasuk faedah dan tidak mempunyai nilai tunai.
(e) Jika kredit baucar promosi tidak mencukupi untuk harga Pesanan anda, anda boleh membuat pembayaran selebihnya dengan menggunakan salah satu kaedah pembayaran yang diterima oleh kami.
(f) Baucar tunai yang ditetapkan untuk sejumlah RM xx, Jika anda memilih untuk memulangkan semula produk, anda tidak akan dibayar balik pada nilai baucar tunai. Walau bagaimanapun jika anda membayar sebahagian daripada harga tersebut dengan menggunakan wang anda sendiri, bahagian itu akan dikembalikan.
(g) Untuk butiran lanjut penggunaan baucar terma dan syarat, sila rujuk
di sini.
11.8 Syarat-syarat untuk menebus kad e-gift:Anda boleh membeli kad e-gift untuk digunakan pada laman ini untuk kegunaan anda atau pelanggan lain. Syarat-syarat dalam fasal 11.7 hendaklah dirujuk bagi kad e-gift. Kad-kad e-gift akan dihantar melalui e-mel.
(a) Kad E-gift tidak boleh digunakan untuk membeli kad e-gift yang lain. Kad E-gift hanya boleh dibeli melalui kad debit, kad kredit atau PayPal.
(b) Kredit kad e-gift tidak termasuk faedah dan tidak mempunyai nilai tunai.
(c) Pesanan yang dibuat menggunakan kad e-gift boleh dibatalkan dengan menghubungi kami di 03-20274717 atau customer@my.zalora.com e-mel. Baucar akan dianggap telah ditebus jika ia digunakan ketika pembayaran pesanan tersebut.
(d) Jika kredit kad e-gift tidak mencukupi untuk harga Pesanan anda, anda boleh membuat pembayaran selebihnya dengan menggunakan salah satu kaedah pembayaran yang diterima oleh kami.12.PENAFIAN LIABILITI


12.1 Tiada di dalam Terma dan Syarat ini akan mengecualikan atau menghadkan liabiliti ZALORA kerana kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada kecuaian, penipuan, dan gambaran yang salah tentang perkara asas atau mana-mana Liabiliti lain yang tidak dapat dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang.
12.2 Kandungan yang dipaparkan pada Laman ini disediakan tanpa apa-apa jaminan, syarat atau waranti tentang ketepatannya. Kecuali dinyatakan dengan jelas sebaliknya dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, ZALORA dan pembekal, pembekal kandungan dan pengiklan dengan ini tidak termasuk semua syarat, waranti dan syarat-syarat lain, undang-undang biasa atau undang-undang ekuiti dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa jua kerugian, tetapi tidak terhad kepada apa-apa ganti rugi secara langsung, tidak secara langsung, khas, turutan, punitif atau bersampingan, atau ganti rugi bagi kehilangan penggunaan, keuntungan, data atau tidak ketara lain, kerosakan kepada nama baik atau reputasi, atau kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, pencapaian atau kegagalan Laman ini dan apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, tidak kira sama ada kerosakan tersebut adalah sesuatu yang boleh dijangka atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, pengembalian, oleh undang-undang atau sebaliknya.13. GANTI RUGI


Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, mempertahankan, tidak membahayakan, ZALORA, pengarah, pegawai, pekerja, perunding, ejen, dan sekutunya, dari mana-mana dan semua tuntutan pihak ketiga, liabiliti, ganti rugi dan / atau kos (termasuk tetapi tidak terhad kepada, bayaran guaman) yang timbul daripada penggunaan Laman ini atau pelanggaran Terma dan Syarat ini.14. JAMINAN DAN ADUAN PENGURUSAN


14.1 ZALORA hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Terma dan Syarat ini dengan kemahiran dan perhatian yang munasabah.
14.2 Kami meletakkan nilai yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan kami. Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa menggunakan maklumat hubungan yang diberikan dalam fasal 6.4 dalam Terma dan Syarat ini. Kami akan cuba untuk menyelesaikan masalah anda secepat mungkin dan akan menghubungi anda apabila menerima sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan. Dalam kes-kes jaminan, pihak pembekal juga terlibat, dan oleh itu ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk menyelesaikan apa-apa pertanyaan atau aduan.
14.3 Sekiranya terdapat aduan ia akan membantu kami jika anda boleh menggambarkan objek tersebut setepat mungkin dan, jika berkenaan, hantar salinan Pesanan atau sekurang-kurangnya nombor Pesanan yang terdapat pada Salinan Pengesahan Pesanan anda. Dalam kes-kes yang jarang berlaku e-mel anda boleh terperangkap dalam penapis spam kami atau tidak sampai kepada kami, atau surat-menyurat yang kami hantar kepada anda mungkin juga tidak sampai kepada anda. Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklum balas daripada kami dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan, sila buat pertanyaan lanjut.15. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI


Sila lihat Dasar Privasi kami, yang membentuk sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.16. KEADAAN DILUAR KAWALAN KAMI (FORCE MAJEURE)


16.1 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa pelanggaran, halangan atau kelewatan dalam pelaksanaan Kontrak yang boleh dikaitkan dengan apa-apa sebab di luar kawalan kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) Mogok, lock-out atau tindakan perindustrian lain
(b) Kekecohan awam, rusuhan, serangan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, peperangan (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk peperangan.
(c) Kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, pemendapan, wabak atau bencana alam yang lain.
(d) Kemustahilan penggunaan keretapi, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan motor atau pengangkutan awam atau swasta yang lain.
(e) Kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta
(f) Perbuatan, perintah, undang-undang, peraturan-peraturan atau sekatan mana-mana kerajaan, perkapalan, mogok pengangkutan yang berkaitan pos atau lain-lain, kegagalan atau kemalangan.
16.2 Dalam keadaan yang sekiranya Force Majeure berlaku selama lebih daripada satu minggu, sama ada anda atau kami boleh menamatkan Kontrak dengan serta-merta melalui notis bertulis dan tanpa apa-apa liabiliti lain daripada bayaran balik Produk yang telah dibayar oleh anda dan tidak perlu dihantar.
16.3 Jika mengikut kontrak kami harus menyediakan Produk yang serupa atau sama untuk lebih daripada satu Pelanggan dan terhalang oleh kerana peristiwa Force Majeure, kami boleh membuat keputusan mengikut budi bicara mutlak kami dan melaksanakan Kontrak kami sebaik mungkin.
16.4 Kami mempunyai budi bicara mutlak atas sebarang penyelesaian bagi memenuhi sepenuhnya tanggungjawab kami di bawah Kontrak walaupun ketika berlakunya Force Majeure.17. NOTIS


Kami berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Semua pindaan kepada Terma dan Syarat ini akan disiarkan atas talian. Walau bagaimanapun, penggunaan berterusan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan Terma-terma dan Syarat-syarat baru.Apa-apa notis di bawah Kontrak hendaklah diberikan secara bertulis sama ada melalui surat atau e-mel kepada pihak yang berkenaan di alamat e-mel atau alamat terakhir yang diketahui oleh pihak lain.
(a) Notis diberi melalui pos hendaklah disifatkan telah disampaikan dalam tempoh dua hari Perniagaan semasa dipos kepada penerima alamat dalam Malaysia.
(b) Apa-apa notis yang diberikan melalui e-mel hendaklah disifatkan telah disampaikan dalam tempoh dua (2) Hari Perniagaan semasa e-mel dihantar. Membuktikan perkhidmatan tersebut adalah mencukupi untuk membuktikan bahawa surat atau e-mel telah dialamatkan dengan sepatutnya dan, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dicatatkan sebagai surat penghantaran prabayar atau direkodkan atau dihantar atau laporan penghantaran diterima18.HAK HARTA INTELEK


18.1 Semua kandungan yang terdapat di Laman kami, seperti teks, grafik, logo, butang ikon, imej, klip audio, muat turun digital, tajuk kempen dan kompilasi data adalah hakmilik ZALORA atau pembekal kandungan dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara oleh ZALORA dan pemberi lesennya. Anda boleh menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang disediakan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan, memanipulasi, mengedar atau sebaliknya mengeluarkan semula, dalam apa-apa format, mana-mana kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang muncul di laman web ini atau anda boleh menggunakan mana-mana kandungan itu berkaitan dengan mana-mana perniagaan atau perdagangan perusahaan.
18.2 Di samping itu, grafik, logo, header halaman, butang ikon, skrip, dan nama perkhidmatan yang terdapat di laman web ini adalah tanda dagangan ZALORA di Malaysia dan negara-negara lain. Tanda niaga ZALORA tidak boleh digunakan oleh mana-mana produk atau perkhidmatan yang tidak diberikan oleh ZALORA, dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa-apa cara yang memperkecilkan atau mencemarkan ZALORA. Semua cap dagang lain yang tidak dimiliki oleh ZALORA yang muncul di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.
18.3 Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di laman web kami mestilah sentiasa diakui.
18.4 Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan di laman web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapat lesen untuk berbuat demikian daripada kami atau pemberi lesen kami. Sekiranya ZALORA menyedari apa-apa pelanggaran hak harta intelek, kami akan mengambil tindakan undang-undang yang berkaitan.
18.5 Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian Laman kami dan melanggar syarat-syarat ini, hak anda untuk menggunakan Laman kami akan berhenti serta-merta dan anda mesti, memulangkan semula atau memusnahkan mana-mana salinan bahan-bahan yang telah dibuat. Anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, menyusun, membuka atau mewujudkan kerja terbitan berdasarkan mana-mana perisian atau dokumentasi yang disertakan dan dibekalkan oleh ZALORA atau pemberi lesennya.
19.1 Anda boleh membuat pautan ke halaman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripada itu, tetapi anda tidak boleh mewujudkan pautan dalam apa-apa cara yang mencadangkan sebarang bentuk persatuan atau kelulusan daripada pihak kami di mana ianya tidak wujud.
19.2 Anda tidak boleh mewujudkan pautan daripada mana-mana laman web yang tidak dimiliki oleh anda.
19.3 Laman ini tidak boleh dirangka pada mana-mana laman web lain, atau anda tidak boleh membuat pautan kepada mana-mana bahagian laman web ini selain daripada halaman utama. Kami mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran tersebut tanpa notis.20. PENGECUALIAN


Tiada kegagalan atau kelewatan oleh kami atau anda dalam menjalankan apa-apa hak di bawah Terma dan Syarat ini atau Kontrak boleh berkuat kuasa sebagai penepian hak itu atau meliputi atau menyentuh apa-apa peristiwa lain atau yang berikutnya atau menjejaskan mana-mana hak berkenaan atau yang dalam apa-apa cara mengubahsuai atau mengurangkan hak-hak kami atau anda di bawah Terma dan Syarat ini atau Kontrak.21. PENAMATAN


Jika mana-mana fasal dalam Terma dan Syarat ini atau Kontrak boleh menjadi atau akan diisytiharkan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan itu hendaklah sama sekali tidak menyentuh apa-apa fasal atau bahagian lain di mana-mana ayat, yang semuanya hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya, selagi syarat-syarat ini atau Kontrak hendaklah mampu berterusan tanpa kesan jangka masa yang tidak boleh dikuatkuasakan.22. TUGASAN


Anda tidak boleh menyerah hak, memindahkan, menggantikan, caj, sub-kontrak, membuat apa-apa amanah ke atas atau membuat apa-apa cara lain dengan Terma dan Syarat ini atau Kontrak atau semua atau mana-mana hak atau obligasi anda di bawah Terma dan Syarat ini atau Kontrak.23. HUBUNGAN


Tiada satu pun di dalam Terma dan Syarat ini atau Kontrak yang mewujudkan atau dianggap akan mewujudkan satu perkongsian, agensi atau hubungan majikan dan pekerja di antara anda dan kami.24. HAK PIHAK KETIGA


Tiada seorang pun yang tidak berkaitan kepada Terma dan Syarat ini atau Kontrak boleh memperoleh apa-apa hak di bawahnya atau berhak mendapat faedah daripada mana-mana terma walaupun orang itu telah bergantung kepada apa-apa terma atau membayangkan kepada mana-mana pihak kepada Terma dan Syarat ini atau Kontrak persetujuan tertakluk kepada mana-mana tempoh.25. UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI


Terma dan Syarat ini dan Kontrak (dan semua obligasi bukan kontrak yang timbul daripada atau yang berkaitan ) akan dikawal dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Kami dan anda dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Malaysia. Semua urusan, surat menyurat dan hubungan antara kami hendaklah dibuat atau dijalankan dalam bahasa Inggeris.26. PINDAAN


Kami berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Semua pindaan kepada Terma dan Syarat ini akan disiarkan atas talian. Walau bagaimanapun, penggunaan berterusan Laman ini akan dianggap sebagai penerimaan Terma-terma dan Syarat-syarat baru. Apabila anda membuat Pesanan di Laman ini, anda bersetuju bahawa anda berbuat demikian tertakluk kepada syarat-syarat ini semasa pada tarikh anda membuat Pesanan anda. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma dan Syarat terkini setiap kali anda membuat Pesanan anda.